Įmonės  kodas 191091224,  Nemuno g. 16 A,   Rokų k.,   Rokų sen.,  Kauno r.,  tel. (8-37) 436011,  elektroninis paštas:girmok.@gmail.com

Saugi, sveika, intelektuali mokykla.

MOKYKLOS MISIJA

Sudaryti mokiniams vienodas sąlygas įgyti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį išsilavinimą, atitinkantį jų tėvų (globėjų) lūkesčius bei nuolat kintančios visuomenės keliamus reikalavimus. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ugdyti nuostatą mokytis visą gyvenimą.  

GIRININKŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
ROKŲ SKYRIUS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

 

DĖL ROKŲ PRADINĖS IR GIRININKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLŲ

REORGANIZAVIMO

 

 

2005 M. BALANDŽIO 7D. NR. TS-82

 

NUOSPRENDŽIU

 

ROKŲ PRADINĖ MOKYKLA REORGANIZUOTA PRIJUNGIMO BŪDU PRIE GIRININKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SKYRIAUS TEISĖMIS IR PATVIRTINTA GIRININKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

ROKŲ SKYRIUMI.

 

 

Mus galite rasti socialiniame tinklapyje

 

 

Mokymo kalba – lietuvių kalba.

Mokyklos telefonas: 8 (37) 436011

 

 

 

Elektroninis paštas: girmok@gmail.com,              

 

Kodas

191091224

Atidaryta

1963 metais

Steigėjas

Kauno rajono savivaldybės taryba

Įregistravimo data ir Nr.

2005 04 07 d. Nr. S-89